Co musí obsahovat smlouva o půjčce?

Chystáte se půjčit si peníze? Existují různé půjčky – bankovní, nebankovní či půjčky od soukromých osob. Ať už si berete jakoukoliv půjčku, vzniká na základě smlouvy o půjčce. Jde o smlouvu, v rámci které věřitel půjčuje peníze dlužníkovi. Dlužník se smlouvou zavazuje, že po uplynutí doby peníze vrátí.

Víte, co všechno musí smlouva obsahovat? Má své náležitosti, které jsou upravené zákonem.
Obsahuje především specifikaci obou smluvních stran (dlužníka i věřitele). Jde o jméno a příjmení, rodné číslo či alespoň datum narození, bydliště atd. Další náležitostí je předmět smlouvy, tj. částka, které se půjčka týká. Nesmí chybět ani způsob splácení a datum, do kterého mají být peníze splacené. Ve smlouvě jsou zaznamenané i úroky, popřípadě další poplatky. Musí být podepsaná dlužníkem i věřitelem.

Před podepsáním si smlouvu dobře přečtete a v případě, že něčemu nerozumíte, ptejte se. Dejte si pozor na skryté poplatky či další možné nevýhodné podmínky, které mohou vyplývat ze smlouvy, i když na první pohled nejsou zřejmé.